Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aananda naTana prakaasam


anandha naTana prakaasham
raagam: kEdaaram

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: mishra caapu
Composer: Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

Ananda Natana Prakasam Chitsabesam
Ashrayaami Shivakama valleesam

anupallavi

Banu Koti Koti Samkhaasam
Bhukthi Mukthi Pradha Daharaakaasam
Dheena Jana Samrakshana Chanam
Divya Pathanjali Vyakrapadha
Dharshitha Kunjithaabja charanam

caraNam

Chitaamsu Gangadharam Neelakantharam
Sri Kedaaradhi Kshetra aadhaaram
Bhoothesam Shaarthoola Sarmaambaram Chidambaram
Bhoosuraadhri sahasra muneeswaram Visweswaram
Navaneetha Hridayam Sadaya Guruguha
Thaatha madhyam vehda vedhyam
Veetha raaginam aprameya advaitha prathipaadhyam
Sangeetha vaadhya vinodha thandava
jaatha bahuthara vedha chodyam
pa ni ni sa tha ka ja nu tha sa ni ni
jam thari tha sa ma ga m pa; ni ma ga
tha ja nu tha ka ma ga ma ma pa SA ni ni
tha jam thari pa; ma ga tha ri ki ta thom


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009