Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: karuNaalaya nidhiyE


karuNaalaya nidhiyE
raagam: hindOLam

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

OR

bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: VEdanaayakam PiLLai
Language:

pallavi

karuNAlaya nidhiyE dinamum un caraNAmbujam gatiye
(karuNAlaya)

anupallavi

sarva bhEda vinOda kAraNA parama sAdaka bhava nivAraNa
(karuNAlaya)

caraNam 1

nidam veLukka veLukka veN tUshu nimiSam tOrum niraiyumO mAshu
adupOl endan aghamurum Ashu agalavE un aruL oLi vIshu
akhilakOTi vishAla karpita sakala jIva dayALa arputa
(karuNAlaya)

caraNam 2

ingen sheigaigaL yAvum nikirSTam enakkup-puNNiyam enrum adirSTam
bhangam tIrkkil unakkuNDO naSTam paramanE aruLAyO udariSTam
bhAramAgavE paNNum bAdakam tIravE nI shaigai sAdakam
(karuNAlaya)

caraNam 3

amala bhAskara kOTi svarUpA akhaNDa sachchitAnanda pratApA
nirmala vEda vEdAnta nirUpA nirvikarpa niranjana dIpA
nIta pUraNa nilaya manjitA vEdanAyakan idaya ranjitA
(karuNAlaya)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 12/05/2008