Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhuvanatraya sammOhanakara


bhuvanaathraya sammOhanakara
raagam: mOhanam

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: G.N. Baalasubramaniam
Language: Sanskrit

pallavi

bhuvanatraya sammOhanakara shAstAram bhajEham
(bhuvana)

anupallavi

bhavabhaya haraNam bhaktajana santAna saubhAgya varada caraNam
shiva mAdhava tatvaikyava taraNam shabarigiri kOTi sharaNakaraNam
(bhuvana)

caraNam

kuvalAkSa kuTilALaka mrgamada tilaka kuNDala shobhita vadanam
divasakara kOTi kAnti vijita nirupama sukumAra apahanam
nava jalajA bhayakara kusumacara maNIpAtra kArmukhEsu vahanam
shivara skandAti vAhanArUDha pUrNA puSkalA sahita gamanam
(bhuvana)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005