Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Om namashivaaya


Om namashivaaya
raagam: hindOLam

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: tishra Eka
Composer: Swarna VenkaTEsha Dikshitar
Language: Sankrit

pallavi

Om namashivAya shivaguru nandanAya OmkAra vAsAya OjasvinE namaha
(Om)

anupallavi

shrI nAtha vidyAdi susEvitAya siddhAnta tatvAya shrI shankarAya
(Om)

caraNam

muktva haraNAya mOkSa pradAya mUrkhAdi vandya mukha cidvilAsAya
shOkAdi haraNAya surEshvarAya sAnanda abhirAma purEshvarAya
(Om)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005