Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: meenalOcana brOva - Click to listen (Nityasree)!


meenalOcana brOva
raagam: dhanyaasi

8 hanumatODi janya
Aa: S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: mishra caapu
Composer: Shyaamaa shaastree
Language: Sanskrit

pallavi

,,,,,, ,,,, mee- | ,,na lO- ||
cana brO- | va ... am- ||
ba,,,, ,,,, mee- | ,,na lO- ||
cana brO- | va yOca- ||
na dee- | ,,na ja- ||
,,naava- | na am- ||
ba (meena) ||

anupallavi

,,,,,, ,,,, gaa- | na vi- ||
nOdini | nee am- ||
ba,,,, ,,,, gaa- | na vi- ||
nOdini | nee sa- ||
maana ja- | gaana gaa- ||
nanamma (meena) ||

caraNam

,,saamaja ga- | mana neevu ||
,,daamasambhu | sEyaka ||
,,shyaama krushNa | sOdari ||
raavE |
,,gaama paali- | ni ba- ||
vaani | candra ka- ||
laadhari |
,,,,,, ,,,, nee- | raja vE- ||
Ni (meena) ||


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 09/13/2005